Körnatta 2017

Lördagen den 7 oktober 2017 deltog Vox Magna på Körnatta i Göteborgs universitetets aula. Vi framförde tre sånger ur vår repertoar samt två låtar med alla körer som medverkade. Inspelning hittar ni här